U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije u trajanju do 3 godine.

Ciljne skupine poziva su:

Osobe starije od 65 godina
– koje žive same ili u dvočlanom kućanstvu ( kućanstvom se smatra zajednica osoba koje zajedno žwe i podmiruju troškove života)
– čiji mjesečni prihodi ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine (cca.654,79 EUR) ukoliko žive sami te za dvočlana kućanstva iznos cca 982,18 EUR
– koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge ( usluga pomo6i u kudi, boravka, organizirano stanovanje, smještaj, osobna asistencija)

Odrasle osobe s invaliditetom
– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologiji vještačenja ( korisnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad)
– koji istovemeno nisu korisnici iste ili slične usluge ( usluga pomoći u kući, boravka, organizirano stanovanje, smještaj, osobna asistencija)
– čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja/status njegovatelja

Usluge potpore i podrške uključuiu: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, nabava lijekova, potrepština ( prema potrebama korisnika) te mjesečni paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Zainteresirani korisnici s područja općine Pojezerje se mogu javiti na broj 099 563 3075.

Korisnik će po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava izvršiti provjeru prihvatljivosti pripadnika ciljne skupine ( osobna iskaznica, potvrda Porezne uprave o dohotku, izjava pripadnika ciljne skupine ili potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom/nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanjc osoba s invaliditctom).

DOKUMENT: Zaželi – poziv za iskaz interesa