Prenosimo obavijesti iz HEP-a za 27. i 28. veljače, za naselja Mracir i Kobiljaču.