Pojezerje.hr

Provedbeni program Općine Pojezerje za razdoblje do 2025.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17, članak 26.) Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave mogu se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini, sukladno smjernicama iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

Stavke iz Provedbenog programa JLS-ova su usklađene s hijerarhijski višim aktom – Planom razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, čime se osigurava i funkcionalna poveznica s ključnim nacionalnim i europskim razvojnim dokumentima.

Provedbenim programom Općine Pojezerje izrađen je i razvojni okvir kojim se utvrđuju razvojni prioriteti, ciljevi i mjere, kao i ostali elementi koji bi trebali osigurati njihovu provodljivost. Njegova izrada se zasnivala na analizi ključnih razvojnih područja, te prepoznatih potencijala i potreba u tim područjima. Kao jedan od glavnih elemenata prepoznat je razvoj gospodarstva u ruralnoj sredini, a koji bi potaknuo demografsku obnovu jer je čovjek ključ našeg uspjeha. Za gospodarski razvoj nužno će biti i očuvanje naših povijesnih naselja i krajolika za koja želimo da postanu zamašnjak seoskog i održivog turizma. Također, želimo istaknuti važnost uključivog modela upravljanja općinom kojim se sudjelovanje u procesu donošenja ključnih odluka i postizanje društvenog konsenzusa osigurava širokom krugu dionika.

Zakonom o regionalnom razvoju RH uvodi se nekoliko novih mehanizama upravljanja politikom regionalnoga razvoja koji jasno prepoznaju područja od posebnog interesa (potpomognuta područja, brdsko planinska područja i otoke), a obilježava ih znatno nepovoljnija gospodarska klima, kao i bitno lošija demografska slika nego što je slučaj s ostalim dijelovima Dubrovačko-neretvanske županije ili Republike Hrvatske. Shodno tome, svoju priliku za demografsku obnovu i gospodarski napredak vidimo u aktiviranju poslovne zone, poticanju ekološke poljoprivrede i razvoju seoskog i enološkog turizma. Poznato je kako je naša Općina rekorder po korištenju mjera iz EU fondova za nabavku mehanizacije, te planiramo nastaviti aplicirati na natječaje iz budućeg financijskog razdoblja do 2027., a namijenjenih poboljšanju socioekonomskih prilika u geografskim područjima od posebnog interesa RH. Također, planiramo nastaviti svoje poslovanje kao jedina Općina u RH koja nema zaduženja i kredita, i na financijskoj neovisnosti graditi naše bolje sutra.

Načelnik
Borislav Dominiković

Dokument: Provedbeni program Općina Pojezerje

Skip to content