PRAVILNIK o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika JUO Općine Pojezerje-2022

KOEFICIJENTI Službenici namještenici 2022

SPORTSKI PROGRAM 2022

PLAN NABAVE 2022

KOMUNALNI PROGRAM održavanje za 2022

KOMUNALNI PROGRAM gradnja ZA 2022

SOCIJALNI PROGRAM 2022

JUŽNI JADRAN odluka o pristupanju

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA 2022

Odluka o privremenom i povremenom korištenju prostora Općine Pojezerje

SMJERNICE civilne zaštite za 2022 do 2025 godine

ANALIZA sustava Civilne zaštite za 2021 godinu

Godišnji provedbeni plan Pojezerje za 2022

KULTURNI PROGRAM 2022

VIJEĆE 2021 Socijalno vijeće 2022

VIJEĆE 2021 Povjerenstvo za dodjelu stipendija 2022

Odluka o plaći načelnik

KOMUNALNA NAKNADA 2022