6. sjednica_Prijedlog zaključka o izradi projektne dokumetacije za rekonstrukciju dječjeg igrališta u Otrić Seocima (003) 2

6. sjednica_Prijedlog zaključka o izradi projektne dokumetacije za sufinanciranje terenske nastave_izleta (003) 2

ODLUKA financiranje političkih stranaka 2022 (003)

VIJEĆE 2021 Projekt ZAŽELI 2022 (003)

VIJEĆE 2021 Darovanje kč 157 1 ko Kobiljača (1) (003)

VIJEĆE 2021 Plaćanje komunalne naknade 2022 (1) (003)

VIJEĆE 2021 Zakup poslovnog prostora 2022 (003)