Ministarstvo kulture i medija je utvrdilo da Arheološko nalazište na Gračini i crkva sv. Roka u Otrić-Seocima, općina Pojezerje imaju svojstvo kulturnog dobra.

Više detalja nalazi se u Rješenju Ministarstva kulture i medija.