Na temelju članka 6. stavak 1. i 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) te članka 44. Statuta Općine Pojezerje („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 6/13, 5/18 i 22/21), načelnik Općine Pojezerje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pojezerje, koji se nalazi u prizemlju zgrade Kulturno-sportskog centra Pojezerje u naselju Otrić-Seoci, k.č. 3719/1, k.o. Otrić-Seoci, površine 231,70 m2.

Početna cijena zakupa iznosi 30,00 kn/m2 mjesečno.

DOKUMENT

ZAKUP poslovnog prostora KSC 2022 2