Općina Pojezerje sufinancirat će nabavku radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za učenike Osnovne škole „Otrić-Dubrave“ u Otrić-Seocima, za školsku godinu 2021./2022., u iznosu od 300,00 kuna po jednom učeniku.

Prije dodjele predmetnih sredstava, roditelj/učenik je dužan dostaviti dokaz o pohađanju nastavnog programa u Osnovnoj školi „Otrić-Dubrave“ u Otrić-Seocima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za školsku godinu 2021./2022.

DOKUMENTI:

ŠKOLSKI PRIBOR zahtjev 2021

ODLUKA UDŽBENICI ŠKOLSKI PRIBOR 2021 2022