Pojezerje.hr

DOKUMENTACIJA

Featured Image

28.12.2023.

Zaključak o sufinanciranju razlike cijene do ekonomske vrijednosti

ODLUKA financiranje političkih stranaka 2024

ODLUKA financiranje političkih stranaka 2023

30.11.2022.

Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka

Odluka polugodišnje izvješće o izvršenju za 2022 godinu

Zaključak o prikupljanju projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stanica na području Općine Pojezerje

Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o projektnoj suradnji

Odluka o formiranju čestica za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Pozla Gora

Zaključak o učinkovitom sustavu upravljanja javne rasvjete

Pravilnik za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti na području Općine Pojezerje

Zaključak o dodjeli božićnica umirovljenicima


VIJEĆE 2021 Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika i Statuta Općine Pojezerje 2

VIJEĆE 2021 Povjerenstvo za procjenu štete

VIJEĆE 2021 Prijedlog zaključka o izradi projektne dokumetacije za rekonstrukciju DV Otrić Seoci 2

VIJEĆE 2021 Odluka o vijećničkim naknadama 2

VIJEĆE 2021 Prijedlog zaključka o transparentnosti 2

VIJEĆE 2021 Odluka o osnivanju udruge 2

ODLUKA financiranje političkih stranaka 2020

ODLUKA vrijednost boda komunalne naknade za 2021

KOMUNALNI PROGRAM održavanje za 2021

KOMUNALNI PROGRAM gradnja ZA 2021

Kopija REBALANS Pojezerje 2020

PRORAČUN 2021 Odluka o izvršenju

SMJERNICE civilne zaštite za 2021 do 2024 godine

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA 2021

ANALIZA sustava Civilne zaštite za 2020 godinu

Godišnji provedbeni plan Pojezerje za 2021

POSLOVNIK Općinskog vijeća 2021 NOVI

STATUT POJEZERJE 2021 Izmjene i dopune

KULTURNI PROGRAM 2021

PLAN NABAVE 2021

SOC PROGRAM 2021

SPORT PROGRAM 2021

Skip to content