Na kućne adrese stići će Rješenja za komunalnu naknadu u kojem su iznosi za plaćanje ostali isti, ali izraženi u Euro valuti.

Komunalna naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu i plaća jednokratno za tekuću godinu.

U slučaju bilo kakve promjene za vlasnika/korisnika nekretnine, molimo da se upotrijebi priloženi obrazac koji stranka treba dostaviti ovom uredu Općine.

Za Jedinstveni upravni odjel
pročelnik Z. Zloić v.r

Preuzmite obrazac: Podaci o obvezniku/vlasniku nekretnine